פסח SALE 25% על כל האתר | לקבלת הנחת מבצע פסח השתמשו בקוד הקופון passover

תקנון האתר

מדיניות:

לקוח יקר,

שמיים ירוקים פרויקטים ח.פ 516303229 הינה חברה העוסקת במכירת מוצרי ריהוט באופן מקוון וכל המקושרים לאתר עושים כמיטב יכולתם על מנת לשרת אותך ואת צרכיך משנת 1983 ברציפות. 
טובת הלקוח,צרכיו ומילוי רצונותיו עומדים בראש מעיננו ואנו מחויבים לשקיפות והגינות מלאה. 
 יחד עם זאת יש להבין כי מס’ גורמים באים יחדיו על מנת לשרת אותך ואנו החוליה המקשרת בין היצרנים והיבואנים ובינך. 

לכן חשוב ביותר כי תקדישו זמן לקרוא מסמך זה ולהבינו שכן ביצוע פעולות באתר מהווה הסכמה מלאה לכל הנכתב במסמך זה. 

א. המוצרים באתר לרבות התמונות תואמות למוצר המקורי, אולם בחלק מהמקרים התמונות להמחשה ואין להתייחס אליהן כאל המוצר שיסופק. 

ב. המוצר שיקבל הלקוח יסופק על פי דגם ויצרן ועל פי תמונה שבאתר ברוב רובו של המוצרים. לעיתים יתכנו שינויים לא מהותיים עקב שיפור המוצרים בכל מקרה לא ישונו מידות ורמת החומרים והגימורים לא יפחתו מהמוצע.(האביזרים לקישוט ולהמחשה בלבד).
לעיתים יתכנו טעויות הקלדה במחיר או בתיאור המוצר, בכל מקרה של פער מהותי, החברה תציין זאת באתר.
במידה נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את העסק, העסק יאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן.
ג. ברוב המוצרים והדגמים ניתנת אפשרות בחירת צבעים.

ההשתתפות במכירה הינה מגיל 18

אתר האינטרנט הינו בבלעדיות מלאה של החברה ומשמש פלטפורמה אינטרנטית לצורך רכישת מוצרי ריהוט לבית באמצעות החברה. כבר בשלב זה יובהר, כי מלוא התמונות, התכנים, העיצובים, וכן כל יתר המוצג באתר הינו בבלעדיות של החברה בלבד וכי כל הפרה, העתקה ו/או אחר יכולה להוביל לנקיטת הליכים משפטיים כנגד מפר זכויות החברה ביחס למופיע באתר.

 פעילות החברה מתבצעת באמצעות רשת האינטרנט והמוצרים אשר נרכשו על-ידי לקוחות החברה ישלחו לביתם בכפוף למספר ימי העסקים המצוינים בדף המוצר (כל מוצר לגופו), מרגע קליטת ההזמנה במערכת האתר.

 החברה מציעה למכירה באתר מגוון רחב של רהיטים לעיצוב הבית. המוצרים המוצעים באתר אינם מצויים במלאי החברה, אלא אם צוין אחרת, אין החברה מתחייבת להחזיק מלאי מסוים של המוצרים וכמות המוצרים שבידיה הינם בשיקול דעתה הבלעדי.

כל לקוח אשר רכש מוצרים באמצעות אתר האינטרנט של החברה ו/או אחר של המוצרים המוצגים באתר האינטרנט באמצעות החברה, מתחייב לחתום על כלל המסמכים שיידרש לצורך השלמת העסקה  לרבות אישור על קבלת הזמנה מידי השליח ו/או אחר. לקוח אשר יסרב, מכל סיבה שהיא, לחתום על טופס זה יראו אותו כמי שחתם על המסמך וכי אין לו כל טענות בגין המוצר שקיבל ויתר התנאים המופיעים בתקנון זה.

 כל טענה בדבר פגם במוצר שנתקבל אצל הלקוח כאמור תיטען מיד עם בדיקת המוצר בבית הלקוח. לקוח אשר חתם כאמור על טופס קבלת ההזמנה הינו הוכחה כי בדק הלקוח את המוצר וכי הינו שלם ומתאים לצרכיו. לקוח כאמור, אשר לא יטען טענת פגם עם קבלת המוצר ייחשב כלקוח אשר קיבל מוצר ראוי ונטל ההוכחה כי הפגם לא נעשה על ידו לאחר קבלת המוצר יהא עליו. יובהר בזאת, כי אחריות בדבר המוצר תקפה לשנה מיום קבלת המוצר בבית הלקוח. האחריות אינה חלה על בלאי סביר שנובע משימוש במוצר.

החברה רשאית לבטל כל עסקה, מכל סיבה שהיא וזאת כאמור ללא הגבלת זמן ותוך החזרת מלוא התשלום ללקוח ו/או ביטול העסקה באמצעות חברה האשראי הרלוונטית. הלקוח מצהיר בזאת כי אין לו ולא תהא לו כל טענה בדבר ביטול העסקה על ידי החברה מכל סיבה שהיא. מדיניות הביטולים. תנאי הביטול ויתר התנאים הנדרשים כתוצאה מביטול העסקה כאמור הינה בכפוף למדיניות ונהלי חברת האשראי.

כל אדם אשר ביצע הזמנה באמצעות אתר האינטרנט ו/או מבקר לצורך התרשמות באתר האינטרנט של החברה מצהיר כי קרא את תקנון החברה וכי הינו מסכים לכלל תנאי אתר האינטרנט, הרכישה ויתר תנאי התקנון הנ”ל. כמו כן, יודגש, כי המבקר באתר האינטרנט ו/או הרוכש מוצרים כאמור, מצהיר בזאת כי  אין לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אתר האינטרנט ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או אחר בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

בכל הנושא של בטחון המידע יודגש, כי החברה משתמשת בכלל האמצעים האיכותיים והמקובלים הקיימים ברשת לצורך שמירה על בטחון המידע של לקוחותיה לרבות מערכת הסליקה החיצונית וכלל המידע אשר מתקבל מהלקוח באופן ייזום או לאו. יחד עם זאת, כל האחריות לביטחון המידע אינה באחריות ישירה של החברה אלא של הגורם אשר נותן את שירותיו לחברה. יודגש, כי כל אדם אשר נכנס לאתר החברה מצהיר בזאת כי לא תהא לו כל טענה בדבר שמירה על בטחון המידע וכי לחברה אין כל חבות או אחריות ביחס למידע המתקבל מכל לקוח כתוצאה מהשימוש באתר.

תמונות המוצרים המוצגות באתר האינטרנט הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה. יחד עם זאת יודגש, כי החברה מצלמת את הרהיטים על ידי צוות פנימי מטעמה ועל כן הרהיט המוצג בתמונה הוא הוא הרהיט אשר יתקבל בבית הלקוח.

השימוש באתר, על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, כגון: תמונות, סרטונים, מוצגים, רהיטים, עיצובים, וכן כל אינפורמציה ו/או תוכן ו/או אחר המופיעים באתר הינם בבלעדיות מלאה של החברה. כל אדם אשר מעתיק, מפרסם, מצטט, מצלם, מפיץ, משכפל, מחקה פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים ו/או נוקט בפעולה אשר בגינה ייגרם לחברה נזק עקיף ו/או ישיר וכן העתקה מכל תוכן המופיע באתר ומכל המופיע בו אשר תפורסם במדיה ו/או בכל מקום אחר מבלי לקבל את אישור החברה מראש תהא הפרה לזכויות היוצרים של החברה ועלולה לגרום למפר לשלם לחברה פיצוי כספי רב. כמו כן, החברה שומרת על זכותה להשתמש בכל האמצעים החוקיים העומדים ברשותה על מנת לקבל פיצוי בגין הפרת זכויות היוצרים וכן לנקוט בכל פעולה חוקית העומדת בפניה על מנת להסיר את הפרסום האסור כאמור. התכנים השונים המוצעים לקהל הגולשים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

 החברה רשאית, בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/ או להוריד מוצרים מרכישה באתר מבלי ליתן הודעה מוקדמת. כמו כן, ביחס למוצרים הנמצאים במבצע ו/או בהנחה, שיקול הדעת הבלעדי ביחס להורדת המוצרים ו/או הוספתן ממערכת המבצעים של החברה הינה בשיקול דעת החברה בלבד. מבצעים ו/או הנחות כאמור יכולים להסתיים בכל עת וללא התראה מוקדמת לקהל הלקוחות.

על תנאי תקנון זה וההתקשרות למול החברה חלים דיני מדינת ישראל בלבד. כמו כן, סמכות השיפוט הבלעדית הינה במחוז תל אביב.

החברה רשאית בכל עת לשנות את תנאי התקנון מבלי להודיע על כך לציבור לקוחותיה ומשתמשי אתר האינטרנט שבבעלות החברה.

תקנון זה הינו הבסיס להתקשרות הלקוחות ומול החברה והינו מסדיר את כלל היחסים הקיימים בהתקשרות . הלקוח המבקר באתר האינטרנט ורוכש מוצרים ממנו, מצהיר בזאת כי אין לו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או אחר כלפי החברה וכי הינו מוותר באופן מוחלט על כלל טענותיו ודרישותיו ביחס למוצג באתר, רכישת המוצרים וכל טענה העומדת בפניו ביחס להתקשרות למול החברה.

מדיניות החזרים וביטול עסקה כאמור תהא בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981               

:להלן:”החוק”) ולתקנותיו השונות כדלקמן)

:הלקוח רשאי לבטל את ההזמנה שביצע באתר בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן

 ביטול עסקה לפני שליחת המוצר למזמין יהא בניכוי 5% או 100 ש”ח הזול מבניהם. החברה תחזיר למזמין המוצר את הכספים בגין העסקה המובטלת כולל דמי המשלוח ששילם, בניכוי דמי הביטול. יחד עם זאת, יודגש, כי שווי החזר הכספים כאמור יהא בהתאם לנסיבות ההזמנה והתנאים הקבועים בחוק.

במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין, גם באם המוצר הגיע למחסני החברה וטרם הגיע לבית הלקוח, יינתן ללקוח החזר כספי בניכוי 5% או 100 ש”ח הזול מבניהם ובניכוי דמי ההובלה. יחד עם זאת, יודגש, כי באם המוצר הגיע לביתו של הלקוח וברצון הלקוח לבטל את העסקה אזי יינתן הזיכוי הכספי באם יוחזר המוצר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק ובאריזתו המקורית, כפי שנתקבל לידי הלקוח. באם כאמור, לא הוחזר המוצר לפי האמור לעיל אזי לא יוחזר מלוא כספי התמורה ללקוח אשר ביטל את העסקה כאמור. כמו כן, יובהר, כי ההחלטה בדבר מצבו של המוצר הינה החלטה בלעדית של החברה – החלטה כאמור אשר הלקוח לא יכול להתנגד לה על פי תקנון זה ועל פי הדין. מוצרים אשר הוזמנו ע”י הלקוח בהזמנה אישית ו\או מותאמת לפי מידות ו\או גוון, ואינם כחלק מסל המוצרים המוצגים באתר – לא ניתן לבטל את העסקה בגינם.

ביחס למוצרים אשר נרכשו באתר האינטרנט תחת הנחה מובנית ו/או מוצרים אשר נמצאים בהנחה אזי, ישונה המועד להחזרה וזאת עד לשני ימי עסקים בלבד ובאותם  תנאים המופיעים בתקנון זה. בהתאם לכך, כל חריגה מסד הזמנים הנקוב לא תזכה את הלקוח בהחזר הכספי שבסעיף זה. וזאת בתנאי שעמד\ה בזמן הנקוב 

מבלי לפגוע מהאמור יצוין, כי המועד שניתן להחזיר מוצר בהתאם לסעיף דלעיל, באריזתו המקורית, הינו תוך 14 יום מקבלתו.

כל זיכוי כספי הנובע מביטול העסקה ובכלל ייעשה באמצעות חברת האשראי והינו בהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי. לחברה אין כל קשר או אחריות ביחס למועד החזרת הכספים וכל דבר הנוגע במישרין ובעקיפין להחזר הכספים ולמערכת הסליקה וההחזרים של חברת האשראי.באם מזמין המוצר הביע עניין לקבל עבורם זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט)- שווי הקרדיט יהא שווה לסכום המקורי ששולם, ללא ניכוי.

הזמנת המוצרים

1. כדי שהספק יוכל למלא אחר הזמנתך לרכישת מוצר ,חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של הספק. למרות שהספקים עושים כמיטב יכולתם להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר המכירות יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר המכירות אזלו. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. 

2. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים, הספקים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאי הספק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

3. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי הספקים להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לספקים, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול

4. במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתם הבלעדי של הספקים או מי מטעמם (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצוע ההובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח מבצע הזמנה בפועל.

5.  אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים, ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת שליחות עד הבית.

6. משלוחים מערד עד אילת, אזור רמת הגולן ובקעת הירדן, מעבר לקו הירוקת החיוב יכול להשתנות ויימסר למזמין לפני ההספקה.

7. אתר  Palianoהוא אתר אינטרנט. האספקה יוצאת אל הלקוח מהמרכזים הלוגיסטיים שאתר  עובד איתם.

8. באתר Paliano אנחנו לוקחים אחריות מלאה על הגעת המוצר ללקוח, במידה ולקוח ידווח על פגם במוצר, אתר Paliano ומחלקת שרות הלקוחות שלו יעבירו את הפניה למרכז הלוגיסטי ויעקבו אחר הטיפול במסגרת האחריות. 

9. ההובלה תתבצע בשעות בין 7:00 לבין שעה 20:00 או לפי אפשרות המוביל בתנאי שהמוביל מגביל את בוא לתחום של 4 שעות ומודיע על כך  יום קודם לפחות.

10. יתכנו עיכובים של המשלוח שייגרמו ע”י צד שלישי (חברות שליחויות למיניהם) שלא תלויים בספק . 

11. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

12. ייתכנו עיכובים באספקה מערד עד אילת, אזור רמת הגולן ובקעת הירדן, מעבר לקו הירוק.

13. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

14. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם הספקים לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, יהיו הספקים הפוסקים הבלעדיים.

15. זמני האספקה מפורטים בעמוד של כל מוצר. מוצרים קטנים מסופקים לרוב על ידי חברות משלוחים ומוצרים גדולים על ידי רכבים של המרכזים הלוגיסטיים. 

16. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג

17. במקרה של צורך בשירותי מנוף חיצוניים ישלם הלקוח את הסכום הנדרש במידה וירצה.

18. יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

19. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי.

20.  במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע”י חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת

21   חל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע”י חברות כרטיסי האשראי.

22.  עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר נשלחים על ידי שרת האתר, באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות יאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים פעם נוספת.

23. ייתכנו תוספות מחיר לאזורים חריגים כפי שמפורט בדף המוצר ובמייל אישור הזמנה, ולכן ייתכן מצב בו יפורסם “משלוח חינם” אך לאזור מסוים תידרש תוספת תשלום.

24. ככל שלא ניתן לבצע אספקה למקום , לא תבוצע אספקה. על הלקוח לדאוג למקום חנייה חוקי לנהג. מקום ללא חניה לא תתאפשר אספקה האחריות הינה למזמין בלבד.

מוצרים שנשלחים באמצעות חברות שליחויות: 

מרגע שהמוצר נשלח ויש לו מספר מעקב לא ניתן לבטל את דמי המשלוח.

הערה – ייתכן ומוצרים כאלה יישלחו החל מיום ההזמנה.

 החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

– נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
– אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין 
– במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך 
הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון

 נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הספקים.

תתכן סטייה של עד 3% במידות. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר המכירות לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר המכירות מוצגים בתום לב ובאחריות הספקים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד האתר  לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כמפורט בתקנון זה.

אזורי הובלה ותנאים נוספים

תנאים נוספים

  1. רהיטי Paliano להלן החברה מספקת את רוב מוצריה בכל רחבי הארץ ממטולה בצפון ועד לאילת בדרום.
  2. מחירי ההובלה הסבלות והרכבה הינם ארציים והם מותנים בקו חלוקה מלא לאזורים הנ”ל, ולא כמשלוח מיוחד.
  3. על אף זאת ישובים שנמצאים מעבר לקו הירוק ו/או ישובים שמוגדרים כאזור סיכון בטחוני ו/או דרומה לבאר שבע ו/או מזרחה לירושלים ו/או רמת הגולן ו/או ישובי בקעת הירדן אינם נמצאים בקווי החלוקה הרגילים והקבועים של החברה.
  4. על כן תחול עליהם תוספת תשלום בהתאם לאופי המוצר, האזור, חלוקה ובהתאם למחירון החברה 
  5. במידה ומסיבה כל שהיא מתבטל קו חלוקה מסוים לאזורים אלו מסיבות שאינן תלויות בחברה לא יחשב הדבר כחריגה מזמן האספקה המוסכם.
  6. במידה והמוצר אינו נכנס למעלית לפי שיקול דעת המוביל במקום, תחול 50 ש”ח לכל קומה מקומה 1 או קיימת אפשרות להספקת המוצר בקומת הקרקע.
  7. במידה והמוצר המוזמן אינו נכנס בפתח הבית ו/או חדר המדרגות הכל לפי שיקול דעת המוביל במקום, ויצטרך סבלות מיוחדת, דרך חבלים מהחלון ו/או מנוף יחולו כל ההוצאות הנוספות על הלקוח.
  8. במידה והלקוח לא ימתין בבית בזמן התאום ו/או המוצר יחזור למחסני החברה, יחויב הלקוח בהובלה נוספת.
  9. מרגע שהמוצר נשלח ויש לו מספר מעקב לא ניתן לבטל את דמי המשלוח.

הערה – ייתכן ומוצרים כאלה יישלחו החל מיום ההזמנה.

יש לשים לב בבחירת ההובלה, שחלק מההובלות הינם עד לרצפת המדרכה לפני הבית ולא עד לדירה.